Waarmakers Amsteldorp Ruilbord IMG_3354-1.jpg
Waarmakers Amsteldorp Ruilbord IMG_3360-1.jpg
Waarmakers Amsteldorp Ruilbord IMG_3354-1.jpg

Woningruilweken


'Prototyping' in het Amsteldorp

SCROLL DOWN

Woningruilweken


'Prototyping' in het Amsteldorp


ontwerp voor langer zelfstandig thuis


Amsteldorp is een buurt in Amsterdam met veel sociale huurwoningen en een ouder wordende populatie. Een wijk zoals er zoveel zijn in Amsterdam en Nederland.

Het veranderende zorgklimaat, onder invloed van de decentralisatie van Rijk naar gemeente, heeft direct invloed op de woon- en leefsituatie van veel inwoners van deze wijk, en in vele andere wijken zoals deze.

Begin 2016 maakte Waarmakers deel uit van het Social Lab in Amsteldorp: In samenwerking met Ymere en Kennisland creëerden en testten we in één week tijd verschillende prototypen om problematiek op verschillende niveaus in de wijk te lijf te gaan.

Hier presenteren we één van de cases die gedurende de week ontwikkeld en getest is. Het resultaat is nog verder in (veelbelovende) ontwikkeling!

 


Probleem: De sociale woningmarkt is slecht ingericht op het veranderende zorg- en woonklimaat in Nederland


Voor een ouder wordende generatie is zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen vaak een ideaal. Maar, nu verzorgingstehuizen verdwijnen, helaas steeds vaker ook noodzaak. Vooral in de sociale woningmarkt lijkt een situatie te zijn ontstaan waarin de woningvoorraad zeer slecht aansluit op de woonwensen van vooral de oudere huurders. Langer thuis betekent voor hen; woningaanpassingen, of verhuizen.

Verhuizen van een woning op de 2e naar een beganegrondwoning is voor veel ouderen een uitkomst, maar betekent vaak voor mensen die al lange tijd huren een onbetaalbare huurverhoging. Maar even zo belangrijk, er is zelden tot nooit een mogelijkheid om te verhuizen naar een woning in de oude buurt, waardoor bij een verhuizing het noodzakelijke sociale netwerk wegvalt. 

Woningaanpassingen, zoals bijvoorbeeld een traplift, zijn voor veel huurders niet op te brengen. Echter bij iedere transitie (een andere huurder in de woning), moeten volgens de regels de eventueel reeds aangebrachte woningaanpassingen vóór de nieuwe huurder intrekt verwijderd zijn. Zélfs al heeft de volgende huurder hier wel behoefte aan...

In één van de prototypen die wij in samenwerking ontwikkelden en testten hebben we geprobeerd vorm te geven aan een menselijker en efficiëntere aansluiting van vraag en sociaal woningaanbod.

Waarmakers Amsteldorp Ruilbord IMG_3360-1.jpg

jaarlijkse woningruilweken


vraag en aanbod van sociale woningaanbod elkaar te laten vinden, op een menselijker en effiëntere wijze

jaarlijkse woningruilweken


vraag en aanbod van sociale woningaanbod elkaar te laten vinden, op een menselijker en effiëntere wijze


een jaarlijkse campagne waarin bewoners de kans krijgen met elkaar te ruilen


De Woningruilweken: een gezette periode waarin bewoners die geïnteresseerd te ruilen, zichzelf eenvoudig kunnen opgeven en snel kunnen zoeken in de buurt naar een meer geschikte woning om langer zelfstand te blijven wonen. 

De oudere bewoners zijn de digitale middelen wellicht minder bekend en zou een kaartensysteem, in combinatie met een ruilmarkt en zichtbare borden in de wijk een goed alternatief bieden.